Kentsel Dönüşüm Nedir?


Öncelikle kısaca ”kentsel dönüşüm” kavramını açıklamak gerekirse;
Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmayı ifade etmektedir. Bu kapsamda kısaca kentsel dönüşümün amacı, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesidir diyebiliriz.

Yakın tarihte, 17 Ağustos depremi de dahil olmak üzere çeşitli felaketler ile meydana gelen kayıplar, ekonomide bu kadar söz sahibi olan bir sektördeki düzenlemelerin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne sermiş ve yasa koyucuları Avrupa standartlarına uygun inşaatlar için gerekli düzenlemeleri yapmaya yönlendirmiştir. Bu kapsamda, zararın meydana gelmesini engelleyecek yahut zararı en aza indirgeyecek yasal düzenlemeler ve bu yasal düzenlemelere istinaden düzenlenecek imar uygulamaları söz konusu olmuş, bununla birlikte hali hazırda inşa edilmiş yapıların güvenli hale getirilebilmesi için tarafları teşvik edecek düzenlemeler kapsamında kentsel dönüşüm kavramı Türkiye’nin gündeminde yerini almış ve 2000li yılların Türkiye’sini inşa etmek yolunda önemli bir süreç haline gelmiştir.

TutorialsUncategorized

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir