Birbiri ile uyumlu, değişim yaratmayı hedefleyen, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde hazırlanan ve sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği çalışmalara denir.  Projelerde gözlem yapmak, bilgi toplamak, elde edilen bilgilerin tekrar gözden geçirilip düzenlenmesi, bilgiler arasında neden ve sonuç ilişkilerinin ortaya koyulması oldukça önemlidir.

Proje Nasıl Hazırlanmalı?

Uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik planlar bilindiği üzere proje olarak nitelendirilir. Proje nedir diyenler için kısaca planlanan hedefler arasından seçilmiş olan en uygun şekilde düzenlenen planlardır. Proje hazırlamak için öncelikle;

Projenin Konusu Seçilmeli!

Yapacağınız projenin konusunu genel sınırlar dahilinde belirlemeniz oldukça önemlidir.  Merak uyandıran konulardan ya da ilgi alanlarından seçilmesi daha uygun olacaktır. Akla gelen fikirler not edilerek kademe kademe ilerlenmelidir.

Bilgi Toplama Aşaması

Konu belirlendikten sonra en zor aşama olan bilgi toplama kısmına geçilir. Bu kısımda detaylı bir araştırma yapılmalıdır.  Konuya uygun olarak kitaplar, dergiler incelenebilir. Bunun yanı sıra kaynak kişiler ile görüşme yapılabilir ve çeşitli kurumlardan bilgi edinilebilir.

Projenin Tamamlanması

Projenin amacı, projenin yöntemi, uygulanacak adımlar, tamamlanma süreci değerlendirilerek bir plan yapılmalıdır. Plan hazırlandıktan sonra proje tamamlanmış olacak.  Amaç iyi bir şekilde belirlenmediği taktirde amaca bağlı olarak hedeflere yönelmede birtakım sorunlar yaşanabilir.  Hedeflerin, belirlenen amaçlara uygun bir şekilde hizmet etmesi gerekir.  Yöntem; proje boyunca kullanılacak olan deneyler, gözlemler,istatistik değerlendirmeler, grafik çizimleri, hesaplamalardır. Her şey belirlendikten sonra ise proje sonucunda oluşabilecek sonuçlar ortaya koyulmalı.

Değerlendirme ve Rapor Hazırlaması

Proje süreci boyunca belirli aralıklar ile proje sonuçları ve etkisi değerlendirilir.  Başlangıç aşamasında belirlenen hedefler doğrultusunda gidip gitmediği kontrol edilir.  Hedeflerin ve sonuçların proje amacına ne kadar uygun olduğu da denetlenir.  Daha sonra tüm bilgiler ışığında bir rapor hazırlanır.

Proje Amacı: Bir iki cümle ile kısaca projenin neden yapıldığı belirtilir.

Giriş: Projenin konusu giriş kısmında tanıtılmaktadır.  Giriş içinde detaylı bir araştırma yapılması şarttır.

Materyal ve Metot:  Çalışılan proje konusunda kullanılan materyaller ve metotlar belirtilir. Proje amacına metotların ve kullanılan materyallerin de uyum sağlaması gerekmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Bu kısımda projenin yorumu yapılır. Sonuçların nasıl ortaya çıkıldığı açıklanır. Yeni projeler ortaya çıkmasını sağlayıp sağlamadığı ya da projelerin sonuçları üzerine tartışılır.

Kaynakça

Projenin bilimsellik kazanması için kullanılan kaynakların da belirtilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle kaynakça, projelerde oldukça önemlidir.  Litaratür verme kurallara da uyum sağlayarak projede kullanılan kaynaklar belirtilebilir.