News

Mimarı Proje Nedir?

Proje Nedir? Birbiri ile uyumlu, değişim yaratmayı hedefleyen, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde hazırlanan ve sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği çalışmalara denir.  ... Read More